TOTOSONA-Octubre-2023

En el segle VII, durant el regne visigòtic, es va crear una compilació de lleis amb l'objectiu de unificar la legislació dels gots i dels hispans. Aquesta obra, coneguda com el "Llibre dels Jutges" o "Liber iudiciorum," va ser iniciada per Recesvint durant el vuitè Concili de Toledo el 653 i probablement es va completar el 654-655.


El Llibre dels Jutges es compon de 319 lleis antigues anteriors a Recared i 192 lleis de sobirans posteriors fins a Recesvint. Aquesta compilació abasta àrees com dret polític, civil, penal i processal, i en part també afecta el dret eclesiàstic. Les influències del codi d'Euric i el breviari d'Alaric, així com els usos hispanoromans, van contribuir a la seva lleugera romanització.


LLEGEIX EN FORMAT DIGITAL LA REVISTA DE VIC CLICANT AQUÍ O CLICANT LA IMATGE


A Catalunya, després de la conquesta cristiana, el Llibre dels Jutges va coexistir amb altres fonts legals com els capitulars dels francs i el dret canònic. Va ser anomenat de diverses maneres, incloent "Codex legum," "Liber legum," "Liber Gothorum," i "Lex Gothica." A Catalunya, va influir profundament en els Usatges de Barcelona i va ser una font important de dret fins a l'adopció del dret comú.


A través dels segles, algunes disposicions del Llibre dels Jutges, com els drets legitimaris i la prescripció al cap de 30 anys, van continuar sent vigents a Catalunya fins a èpoques relativament recents. Encara es poden trobar rastres d'aquest dret en les pràctiques legals i els costums de la regió.


LLEGEIX EN FORMAT DIGITAL LA REVISTA DE VIC CLICANT AQUÍ O CLICANT LA IMATGE


Aquesta obra també va ser coneguda a Castella com el "Forum iudicum" i va satisfer les seves necessitats legislatives després de la Reconquesta. Es va traduir al castellà com el "Fuero juzgo" i va ser aplicat com a dret general, coexistint amb altres fonts legals durant molts anys.


En resum, el Llibre dels Jutges és una obra essencial de la legislació visigòtica que va tenir un impacte durador en la pràctica legal a Catalunya i Castella, i que va continuar sent influent durant molts segles després de la seva creació.


LLEGEIX EN FORMAT DIGITAL LA REVISTA DE VIC CLICANT AQUÍ O CLICANT LA IMATGE