La Salut Mental segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS) és l'estat de benestar en què la persona realitza les seves capacitats i és capaç de fer front a l'estrès normal de la vida, de treballar de manera productiva i de contribuir a la seva comunitat.

La Salut Mental sens dubte ens afecta el que pensem, a com sentim i a com ens enfrontem a les diferents situacions que la vida ens va posant en el camí. És important, per tant, tenir una bona salut mental per a poder desenvolupar al màxim tot el nostre potencial en tots els àmbits de la nostra vida.

Per a cuidar-la, és necessari:

- Intentar seguir unes rutines diàries en la mesura que sigui possible. És a dir, tenir un cert ordre.

- Dedicar temps a les nostres aficions, és a dir, fer coses que ens facin sentir felices.

- Compartir experiències i socialitzar, evitant l'aïllament. No està malament tenir a vegades espai i moments de solitud, però que aquestes no siguin les predominants.

- Realitzar sessions de relaxació o activitats que contribueixin a això, com pot ser practicar ioga.

- Marcar-se objectius i metes realistes.

- Estimular el nostre cervell contínuament.

- Reconèixer les nostres pròpies emocions, tolerar els nostres defectes i acceptar-nos com som i intentar donar sempre la millor versió de nosaltres mateixos.

- Tenir relacions sanes.

- Dormir prou.

- Portar una vida saludable.

- No descurar la mateixa salut.